Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)čtvrtek 24. června 2010

Cenzura ze strany města Břeclavi - Zelené Podluží podalo žalobu

Město Břeclav odmítlo informovat občany systémem SMS zpráv o konání oznámeného protestu na konci dubna proti výstavbě hobby marketu pod zámkem, které organizovalo občanské sdružení Zelené Podluží spolu s dalšími v rámci iniciativy Houby Market. Sdružení o to požádalo na základě ustanovení zákona, podle kterého má úřad poskytnout oznamovateli pomoc s vyhlášením pozvání k účasti na shromáždění. Žádosti nebylo vyhověno, proto se sdružení tento týden obrátilo s žalobou na soud.

„Jedná se podle nás o nezákonný zásah do našich práv. Zákon říká jasně, že úřad musí podle možností a okolností s vyhlášením pozvánky o akci pomoci. Vzhledem k tomu, že město pomocí SMS zpráv běžně informuje i o méně významných kulturních a sportovních akcích, tím spíše je nepochopitelné, že odmítlo občanům rozeslat informaci o shromáždění, které mělo za účel vyvolat veřejnou diskuzi o otázkách veřejného zájmu.“ sděluje k události Zuzana Candigliota, zástupkyně sdružení.

Podle úředníků je prý provoz systému moc drahý na to, aby komukoliv rozesílalo zdarma zprávy na požádání. Ohledně nákladů se snažili mlžit - nejdříve tvrdili, že jedno rozeslání zpráv zaregistrovaným občanům přijde na 6.000 Kč a když se to zástupkyni sdružení nezdálo, tak prý jen 3.640 Kč. To ale vyvolává další otázky ohledně toho, jak město hospodaří s penězi. Opravdu vynakládá tak vysokou částku za každou rozeslanou zprávu? Jaké typy zpráv město v poslední době rozeslalo, je možné si přečíst zde. Každý ať posoudí sám, zda jsou sdělení tak významná, aby se za každou zprávu vynakládala několikatisícová částka z městské pokladny.

Sdružení chápe přístup úřadu jako druh svévole a cenzury. „Opravdu nechápu, v jaké totalitě tady v Břeclavi žijeme – město se snaží cenzurovat zprávy o občanských aktivitách, jeden z radních vyhrožoval novinářce, když napsala pravdivý článek o negativním postoji Břeclavanů k miniaturám a když se konalo v dubnu naše shromáždění proti hobbymarketu, jedny noviny dostaly příkaz „zhora“ o tom vůbec nepsat,“ komentuje politické dění ve městě Candigliota. Za takové situace je podle ní třeba důsledně trvat na respektování občanských práv, třeba i za cenu soudních žalob. V opačném případě je třeba se ptát, co všechno si ještě občané nechají líbit.

Žádné komentáře:

Okomentovat