Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)pátek 6. srpna 2010

(Ne)překvapivé stránky "STOP.SHOP." aneb slibovaný hobbymarket pod zámkem opravdu nebude

Se stavbou velkého prodejního komplexu pod zámkem už očividně počítají developeři. Ti na stránkách s trošku absurdním názvem "STOP.SHOP." už připravují prodej zboží na této ploše se stejně absurdním sloganem "s námi se Vám žije lépe". Když odhlédneme od pochybností, zda se nám s kapitalistickými nadnárodními společnostmi, které se honí jen za ziskem formou konzumistické propagandy zneužívajíc přírodu, lidi i zvířata, skutečně žije lépe, povšimněme si blíže tohoto projektu:

Co se z těchto webových stránek dozvíme? Například to, že se jedná o "dynamický koncept vybudování řetězce specializovaných obchodních center o velikosti 3.500 až 7000 m2 plochy po celém území České republiky." Projekt "STOP.SHOP. znamená:
  • velmi exponované a viditelné umístění v návaznosti na potravinové řetězce Interspar, Kaufland, Tesco, Hypernova,
  • přesně specifikované složení nájemců renomovaných značek,
  • snadný a viditelný vstup do prodejních ploch,
  • samostatná parkovací stání umístěná přímo před vstupy do prodejních jednotek,
  • kvalitní technické vybavení prodejních jednotek,
  • doplňkové reklamní zařízení a plochy."
Dále se na stránce věnované připravovanému obchodnímu centru v Břeclavi dočteme: "Město se nachází v Jihomoravském kraji na komunikaci první třídy mezi Brnem a Vídní a je napojeno na dálnici D1 do Bratislavy. Město se nachází ve vzdálenosti 45 km od Brna, 70 km od Bratislavy a 50 km od Vídně. Nabízená plocha leží v západní části města cca. 200 metrů od centra na komunikaci vedoucí do Vídně."

K tomu malá interpretace pojmů:

Neúnosnost dopravy ve městě jako velké plus
  • "velmi exponované a viditelné umístění"; "na komunikaci vedoucí do Vídně" - investor si je vědom, že silnice mezi Břeclaví a Poštornou je "velmi" vytížená dopravní tepna. Také si je vědom, že centrum Břeclavi bude tranzitním místem směrem do Vídně, a to hlavně po dostavbě rychlostní silnice E55 (více o tom v našem postu zde). To ale pochopitelně pro investora není žádná nevýhoda, ale naopak velké plus, tím více přece budou prodejny na očích a prodá se víc zboží, co na tom, že doprava v centru se stane neúnosnou.
Žádný slibovaný hobbymarket
  • "v návaznosti na potravinové řetězce Interspar, Kaufland, Tesco, Hypernova" - podle údajů na webu se tyto projekty vždy skládají z jedné z těchto velkých potravinových prodejen, ke které se připojí obchodní prostory menších specializovaných prodejců, stejně jako je tomu nyní v Břeclavi u Tesca u dálnice. Dobře, Tesco už v Břeclavi máme, Hypernovu také, takže pro zámeckou louku nám zbývají dvě možnosti - buď Interspar, nebo Kaufland. Žádný hobbymarket, jak bylo slibováno panem Pěchotou z Qinn Investu, nebo panem starostou. Když se podíváme na tento web do již realizovaných projektů, tak tam opravdu nikde žádný hobbymarket nenajdeme, vždy jde o potravinový super či hypermarket doplněný obchody s elektronikou, oděvy a oblečením, sportovním zbožím, matracemi a drogerií.
Závěr: Ještě nám chce vedení města, které za velmi pochybných okolností umožnilo změnou územně plánovací dokumentace výstavbu velkoprodejny na zámecké louce, tvrdit, že občané města potřebují hobbymarket, když zjevně o žádný hobbymarket nejde? Můžeme věřit jedině v to, že si občané v nadcházejících komunálních volbách zvolí neúplatné a odpovědné zástupce, kteří okamžitě změní územně plánovací dokumentaci zpět a znemožní tak výstavbu, která prostě v exponovaném centru nemá co dělat a která by poškodila snad všechny existující veřejné zájmy.

Aktualizace:
Další informace v článku z 15. 8. 2010 v MF Dnes Místo šroubků budou prodávat zase jídlo, varují odpůrci nového marketu.

Žádné komentáře:

Okomentovat