Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)čtvrtek 19. srpna 2010

Podezřelá komunikace mezi investorem a odborem životního prostředí krajského úřadu

Připomeňme si, v jaké fázi je teď slavný projekt údajného hobby marketu, který by měl stát na zámecké louce v Břeclavi. Investor - společnost Qinn Invest - před jakýmkoli územním a stavebním řízením musel nejdřív oznámit svůj záměr na Krajském úřadu Jihomoravského kraje s cílem posoudit jej z hlediska vlivů na životní prostředí. To také udělal a jak jsme již informovali, tak řízení bylo na žádost investora v červnu zastaveno. Takže teď musí investor případně svůj záměr oznámit znovu, což možná udělá, neboť podle informací, které se šíří, už za projekt utratil příliš mnoho peněz, než aby to jen tak vzdal. Ale proč vlastně svoji předchozí žádost vzal zpět, jaké podivnosti tomu předcházely?

Na úřední desce byl dne 16. 4. 2010 zveřejněna informace o oznámení záměru. Od té doby veřejnosti běžela 20denní zákonná lhůta pro zaslání svých písemných vyjádření. Krajskému úřadu zaslala svá vyjádření břeclavská sdružení Zelené Podluží, Agora, sdružení Děti Země, byla zaslána petice s podpisy občanů Břeclavi a rovněž se vyjádřili i další jednotliví občané. Poslední den lhůty vypršel dne 6. 5. 2010. Podle zákona pak do dalších 10 dnů musí krajský úřad řízení ukončit a zveřejnit odůvodněný závěr řízení - tedy do 17. 5. 2010. Jenže ono se nic - lhůta nelhůta - nedělo a na úřední desce se ani dlouho poté neobjevila žádná zpráva.

Po nějaké době jsme se tedy začali dotazovat úřadu, v čem je problém. Pak najednou dne 18. 6. 2010 byla na úřední desce zveřejněna zpráva, že řízení bylo ukončeno na žádost investora.

Postup úřadu se nám zdál trochu nestandardní, proto jsme chtěli zjistit, jestli s tím neměl co dočinění investor. Podali jsme tedy žádost o informace, jaké všechny kontakty mezi úřadem a zástupci investora byly uskutečněny - jejich seznam, datum a co bylo obsahem a výsledkem komunikace. Odpověď, která přišla, byla (nebo nebyla?) překvapující - komunikace byla vskutku intenzivní - došlo ke 12 kontaktům.

To samo o sobě by nebylo nijak závažné, nic špatného není třeba na tom, že investor "vyzvídal", jaké námitky veřejnost proti záměru vznesla. Horší bylo, že investor se jistým způsobem snažil, kulantně řečeno, i obcházet zákon nebo zvolit trochu "nestandardní" strategii:
  • Investor úřadu až následně po oznámení záměru během května dodal řadu rozhodnutí a vyjádření orgánů k záměru (celkem 13), přitom některá z těchto vyjádření už podle staršího data mohla být součástí samotného oznámení, aby se veřejnost mohla se vším seznámit a vyjádřit se k tomu.
  • Qinn Invest dne 17. 5. 2010 zaslal úřadu "žádost o posečkání s vydáním závěru zjišťovacího řízení do 30. 5. 2010" - zákon žádné takové "posečkání" neumožňuje, ale stanoví pevné lhůty pro rozhodovací činnost orgánu. Taková žádost byla nepřijatelným nátlakem na úřad (a úspěšným nutno dodat), aby postupoval v rozporu se zákonem. Důvodem této žádosti patrně bylo, že se investor rychle nějak snažil "napravit" námitky, které vznesla veřejnost vůči záměru a které si investor mezitím nastudoval, což ale prostě nejde. Pokud byl záměr nekvalitně zpracován a měl řadu nedostatků, pak investor neměl vůbec záměr úřadu k posouzení předkládat.
  • Zástupce Qinn Investu, společnost Agroprojekt Brno, dne 11. 6. 2010 opětovně zaslal úřadu "žádost o prodloužení termínu vydání závěru zjišťovacího řízení do 18. 6. 2010". Pak proběhlo s úřadem několik telefonických konzultací a konečně dne 18. 6. 2010 bylo řízení na žádost investora ukončeno.
Celou záležitost je možné komentovat tak, že je opravdu škoda, že úředníci sebou nechají takto zametat investorem, přestože by se měli řídit výhradně zákonem. Takže pokud je v zákoně stanoveno, že zjišťovací řízení úřad ukončí nejdéle do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru, a zároveň zákon neupravuje žádné výjimky, tak prostě to řízení do té doby ukončeno bude, ať se děje, co se děje. Pokud byly námitky veřejnosti oprávněné, mělo být rozhodnuto, že se záměr důkladně a nezávisle posoudí z hlediska dopadů na životní prostředí. Stalo se však to, co je zde popsáno, a my se zatím můžeme připravit na druhé kolo "boje" za Břeclav bez další velkoprodejny v centru.

Žádné komentáře:

Okomentovat