Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)pondělí 20. února 2012

Břeclavský "hobbymarket" bude důkladně posuzován z hlediska jeho vlivů

Krajský úřad rozhodl, že plánovaný hobbymarket v Břeclavi pod zámkem bude muset být důkladně posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí. Společnost Qinn Invest, která má prosazení projektu velkoprodejny na starosti, už takto o posouzení požádala počtvrté. Třikrát svůj návrh stáhla a vylepšovala, ale nebylo jí to nic platné. I po přepracování projektu Krajský úřad shledal, že dokumentace obsahuje řadu nesrovnalostí a je třeba doplnit např. hlukovou studii a protihluková opatření, rozptylovou studii, biologický průzkum lokality, vyhodnocení návaznosti cyklistické dopravy a chodníků pro pěší, vyhodnocení odvodu vody aj. Také je nutné doložit soulad záměru s aktuálním územním plánem.

Na druhou stranu ale Krajský úřad Jihomoravského kraje neukládá povinnost zpracovat varianty umístění záměru, což by vyžadovalo provedení zcela nového zjišťovacího řízení. Přitom ale právě posouzení jiného umístění záměru by prokázalo, že by dopady například na dopravu v centru města nebyly tak zatěžující.

Sdružení Zelené Podluží tentokrát z časových důvodů svoje připomínky nepředložilo, přesto je úřad měl k dispozici k prakticky totožným třem předchozím záměrům.

"I kdyby se nakonec podařilo záměr výstavby hobbymarketu, kterým je možná "převlečený" Kaufland, v centru města zastavit, přesto by nešlo o vítězství zdravého rozumu. Už dnes jsou pod břeclavským zámkem tři supermarkety a u nich obrovské parkovací plochy, centrum je plné heren, obchodů s nekvalitním zbožím a prázdných obchodních prostor. Za to nenajdete snad jediný obchod s čerstvými místními produkty. Na vině je volba spotřebitelů, kteří pod vlivem akčních letáků upřednostňují nekvalitní a dovážené zboží z řetězců. V tomto jsou velké rezervy ve školách, které by měly dětem vysvětlovat, že volbou místních produktů a místních prodejců podpoří zaměstnanost v regionu," vysvětluje širší souvislosti Zuzana Candigliota, zástupkyně sdružení Zelené Podluží.

Závěr zjišťovacího řízení je k dispozici zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat