Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)středa 5. května 2010

Vyjádření občanského sdružení Zelené Podluží k záměru


Vyjádření o. s. Zelené Podluží k oznámení záměru "Obchodní centrum HOBBY Břeclav" v rámci zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - ke stažení zde.

Dnes bylo odevzdáno krajskému úřadu toto vyjádření, včera byly doručeny petiční archy s několika stovkami podpisů, které se stihly za ten krátký čas nasbírat. Očekává se, že své vyjádření krajskému úřadu zašlou i další lidé.

Asi 17. 5. 2010 můžeme zde očekávat rozhodnutí krajského úřadu o výsledku zjišťovacího řízení, tedy zda bude záměr posuzován z hlediska dopadů na životní prostředí či nikoliv.

Žádné komentáře:

Okomentovat