Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)sobota 8. května 2010

Vyjádření břeclavských architektů

Své připomínky a nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru "OC Hobby - Břeclav" odeslalo na Krajský úřad JMK také sdružení břeclavských architektů Agora Břeclav.
"Rozsah a charakter záměru Obchodní centrum Hobby Břeclav považujeme v lokalitě vybrané investorem za naprosto neúnosné. V případe realizace záměru budou jeho negativní vlivy na dotčené území a na celý organismus města dlouhodobé, s nevratnými dopady na významné přírodní a kulturní hodnoty území a na krajinný ráz místa, na kvalitu životního prostředí, na zdravotní a bezpečnostní rizika pro obyvatele a také na sociální a ekonomické aspekty ve struktuře města."
Celý text vyjádření k záměru je k dispozici zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat