Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)neděle 2. května 2010

Jak napsat vyjádření krajskému úřadu

Do 6. 5. 2010 můžete krajskému úřadu napsat své vyjádření s argumenty, které by úřad měly přesvědčit o tom, že je nutné, aby záměr hobby marketu byl posuzován z hlediska dopadů na životní prostředí. Směřujte jej na odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to písemně:
  • dopisem na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,
Stačí, když 6. 5. dopis odešlete a bude tam razítko s tímto datem. Na druhou stranu stranu úřad může přihlédnout i k později zaslaným vyjádřením.

Ve svém vyjádření můžete napsat základní své argumenty, proč se domníváte, že záměr hobby marketu je pro danou oblast škodlivý z hlediska dopadů na životní prostředí, kulturní památky či
obyvatelstvo. Inspirací Vám může být:
  • stránka břeclavského architekta Zdeňka Miklína, který už dříve nějaké hlavní argumenty sepsal zde: http://www.miklin.cz/podzamci/,
  • záměr investora, který je ke stažení v nahoře v levém sloupci tohoto webu - můžete se vyjádřit, s kterými tvrzeními nesouhlasíte,
  • výsledek zjišťovacího řízení ve věci hobby marketu v Brně Ivanovicích, ve kterém jsou shrnuty připomínky občanského sdružení Nesehnutí.
Jako předmět zprávy nebo dopisu můžete uvést: "Posuzování vlivů na ŽP - hobby
market Břeclav".

Žádné komentáře:

Okomentovat