Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)neděle 5. prosince 2010

Další pokus o hobbymarket v centru

Společnost Qinn Invest se nevzdává a znovu se snaží získat povolení k výstavbě hobbymarketu na zámecké louce v centru Břeclavi. Požádala totiž už podruhé o proces dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, což je nezbytným předpokladem pro získání stavebního povolení. V současné době mají však zastupitelé jedinečnou možnost kontroverzní stavbě zabránit, a to změnou územně plánovací dokumentace.

Dne 29. 11. 2010 byl zveřejněn nový záměr investora. Probíhá tak tzv. zjišťovací řízení, během kterého mohou občané posílat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje svoje vyjádření a připomínky k plánované stavbě. Mají na to 20 dní od zveřejnění záměru, tedy nejpozději do 19. 12. 2010. Krajský úřad pak na základě podkladů a připomínek rozhodne, zda se vůbec záměr bude důkladně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že se jedná už od druhý záměr investora, zajímavé budou jistě rozdíly od předchozího záměru. Ty nejsou velké. Plocha zastavěné stavby má být o něco menší než v původním záměru (namísto celkové plochy řešeného území 18.710 m2 se nyní uvažuje o 16.489 m2). Naopak předpokládané počty příjezdů a odjezdů vozidel zákazníků se zvyšují (namísto 1.070 nově 1.212), vozidel zásobování o něco snižují (namísto 20 nově 14). „Rozdíly jsou však od původního záměru nepodstatné. Podstatné je, že velkostavba má i nadále být namísto periferie města, kam stavba takového druhu patří, v samotném centru města, kde významně zvýší již tak neúnosnou dopravní situaci,“ sděluje Zuzana Candigliota, zástupkyně sdružení Zelené Podluží.

Vzhledem k tomu, že stavbu velkoprodejny na tomto místě umožnilo minulé vedení města bez jakékoliv diskuze s veřejností, a to změnou směrné části územního plánu, je namístě se zamyslet, zda by současní zastupitelé neměli jednoduše vrátit územně plánovací dokumentaci do předchozího stavu. „Tímto způsobem by se kontroverzní a ve středu města naprosto nevhodné stavbě okamžitě efektivně zabránilo. Investorovi by pak nezbylo, než zvážit výstavbu menších staveb na zámecké louce nebo usilovat o hobbymarket na místech k tomu vhodných, jako je oblast u Tesca nebo u bývalé Hypernovy,“ vysvětluje Candigliota. Zelené Podluží si nechává zpracovat odborný právní posudek ohledně případných právních následků takového postupu zastupitelů.

V současné době tedy Zelené Podluží vyzývá:
  • občany k tomu, aby poslali svá stanoviska a připomínky k plánované stavbě (zejména obsahující argumenty, které by úřad měly přesvědčit o tom, že je nutné, aby záměr hobby marketu byl posuzován z hlediska dopadů na životní prostředí – inspirace zde) do 19. 12. 2010 krajskému úřadu – buď písemně dopisem na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, nebo e-mailem nejlépe zároveň na tyto adresy: posta@kr-jihomoravsky.cz, ozp@kr-jihomoravsky.cz, zlevorova.vendula@kr-jihomoravsky.cz, hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz.
  • zastupitele k tomu, aby stavbě v nejbližší zabránili navrácením územně plánovací dokumentace do původního stavu.

Žádné komentáře:

Okomentovat