Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)středa 29. prosince 2010

Řízení o hobbymarketu už podruhé zastaveno

Na konci listopadu podal investor Qinn Invest, s. r. o. už podruhé žádost o zahájení procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) ve věci záměru Obchodní centrum Hobby Břeclav, což je z hlediska zákona první nutný krok ve snaze postavit na zámecké louce v centru Břeclavi obří hypermarket.

Sdružení Zelené Podluží, Děti Země a Agora Břeclav opět podaly své kritické připomínky, tentokrát ovšem negativní stanovisko k záměru poslalo i samotné město Břeclav, v němž upozornilo mimo jiné na nedořešenost záměru z hlediska povrchových vod a nesoulad záměru s územním plánem.

Investor ovšem překvapivě i tentokrát stejně jako v minulém řízení, vzal svou žádost zpět, a to údajně "z důvodu změn v technickém řešení uvedeného záměru vyžádaných v rámci projednávání projektové dokumentace uvedené stavby a nutnosti doplnění těchto změn v rámci podaného oznámení".

V současnosti tedy můžeme čekat na to, kdy investor představí svůj záměr už potřetí a nebo snad kdy si tento nesmyslný záměr na tomto místě rozmyslí a buď na místě bude chtít postavit něco menšího a vhodného a nebo hobbymarket začne plánovat třeba vedle Tesca, kde by nenadělal takové škody.

Žádné komentáře:

Okomentovat