Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)pondělí 26. dubna 2010

Pátek 30/4 - pochod a podpisová akce (nejen)


V pátek 30. 4. 2010 se bude na náměstí T.G.M. konat podpisová akce na petice určené pro Krajský úřad, ale zároveň i informační a kulturně-společenská akce s hudební produkcí a s aktivitami pro děti a pochod – to vše proti stavbě další velkoprodejny... (pozvánka zde v pdf)

Program:
  • 15.00 Pochod z náměstí T.G.M. (sraz před kostelem) k poštorenskému kostelu a zpět (s sebou masky, převleky, cedule, píšťalky, řehtačky apod.)
  • 15.45 Zahájení podpisové petiční, informační a kulturní akce přímo na náměstí T.G.M. s krátkými informačními projevy zástupců architektů, opozičních zastupitelů, ekologů a sdružení Zelené Podluží
Pokud se Vám nelíbí představa další velkoprodejny v samotném centru města pod zámkem vedle Včelínku, máte teď možnost něco udělat. Přijďte v pátek na námi pořádanou podpisovou akci a pozvěte i další své známé a vemte případně i děti. Můžete si stáhnout a vytisknout pozvánku a dát ji na místa, kde si ji může přečíst více lidí.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o své názory, můžete si poslechnout ty naše a zjistit, co je možné v současnosti dělat proti plánované nesmyslné výstavbě údajného hobby marketu (nebo Kauflandu?)... Budete se moci podepsat pod petici a poradíme Vám, jak případně napsat i vlastní vyjádření pro úřad s odbornými argumenty, které má mnohem větší váhu, než pouhý podpis na petici. Krajský úřad je totiž NYNÍ nutné přesvědčit o nutnosti důkladného posouzení záměru velkoprodejny v centru z hlediska dopadů na životní prostředí. K tomu má sloužit petice, ale i jednotlivá vyjádření občanů či odborníků na určitou oblast. Je totiž třeba upozornit na negativní vlivy plánované prodejny, zejména:
zvýšená intenzita dopravy (min. 1100 vozidel denně) • znečištěné ovzduší a hluk z dopravy • architektonický ráz a urbanistický rozvoj města • krajinný ráz a zásahy do okolní přírody • zábor zemědělské půdy (bezmála 20.000 m2) • existence vhodnějších míst pro tento záměr na okraji města • konkurenceschopnost menších prodejen v centru aj.

Žádné komentáře:

Okomentovat