Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)čtvrtek 15. dubna 2010

Kontroverzní HOBBY MARKET Břeclav - zahajuje se posuzování vlivů na životní prostředí

Vážené dámy a pánové,

na úřední desce Jihomoravského kraje se včera objevil záměr "Obchodní centrum HOBBY Břeclav", který se tak dostává do fáze posuzování vlivů na životní prostředí - více zde.

Není to tak dávno, co většina břeclavských zastupitelů a radních v čele s Dymem Piškulou prosadila velmi kontroverzně a podivně změnu územního (regulačního) plánu tak, aby vedle včelínku pod zámkem vyrostla obrovská nevkusná stavba hobby marketu spolu s obřím parkovištěm. Tento záměr tak tito politici schválili bez jakéhokoli rozumného odůvodnění, bez toho, aby se zabývali zejména:
  • názory občanů a peticí proti tomuto záměru,
  • nesouhlasným odborným názorem skupiny břeclavských architektů, nesouhlasným názorem rybářů z Včelínku
  • otázkou, že podobná stavba by v Břeclavi mohla stát na mnohem vhodnějším místě na okraji města (např. u Tesca nebo "Hypernovy"), kde by hobbymarket mohl být napojen na budoucí plánovaný obchvat,
  • výrazně negativními dopady, které záměr prokazatelně bude mít na dopravní situaci v centru Břeclavi a třídě spojující Břeclav s Poštornou...
Motivace těchto politiků pro jejich zarputilé prosazování hobby marketu v centru může být jen předmětem dohadů, stejně jako předchozí podivné machinace s předmětnými pozemky. Jejich argumenty nezněly přesvědčivě, podle odvážného tvrzení starosty by se dokonce doprava ve městě kvůli hobbymarketu vůbec nezhoršila. Samozřejmě, že tento názor neměl ničím podložen. Jisté bylo však to, že na zasedání zastupitelstva zástupce investorasebevědomě prohlásil, že hobby market prostě stát BUDE! ...jako by to už měl přislíbeno :-o

Kolem otázky hobby marketu jako i ohledně dalších důležitých otázek v Břeclavi se představitelé města nesnažili vůbec vyvolat potřebnou veřejnou diskuzi, ba právě naopak. Více informací o tehdejší situaci naleznete např. na webu architekta Zdeňka Miklína.

Od představitelů města nelze očekávat nic jiného, než mlčení, tutlání a zákulisní pletichy, jako obvykle. Určitě nebudou prostřednictvím měsíčníku Radnice informovat občany, že zrovna teď je rozhodující chvíle pro budoucnost prostoru pod zámkem. Oni už přece rozhodli za nás! Místo takto důležitých informací v měsíčníku naleznete jejich fotografie, jak se naparují a pořád někde slavnostně přestříhávají pásky, někoho vyznamenávají atd.

Proto budeme občany informovat my. Vzhledem k tomu, že teď byl záměr zveřejněn, občané mají časově omezenou možnost se k věci vyjádřit, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Toto právo jim dává zákon o posuzování vlivů na životní prostředí podle § 6 odst. 7:
"Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet."

Zda naše sdružení ve spolupráci s dalšími aktivními lidmi z Břeclavi v této věci vyvine nějakou aktivitu pro občany, o tom budeme dále informovat.

Pozn.: Ti z vás, kteří chtějí v této věci společně něco podniknout a vyjádřit se ke Krajskému úřadu, prosím ozvěte se mi na soukromý mail candigliota(at)gmail.com :-)

S přátelským pozdravem


Zuzana Candigliota
zástupkyně sdružení Zelené Podluží


Zelené Podluží, o. s.
sídlo Žerotínova 15, 690 02 Břeclav
IČO 27054616
tel. 604118050 nebo 777893 871
e-mail: ZelenePodluzi(at)email.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat