Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)pátek 16. dubna 2010

Schůzka v neděli 18. 4. 2010 v 17 hodin

Zveme všechny zájemce a zájemkyně o problematiku plánovaného hobby marketu v centru Břeclavi na krátkou informační schůzku a diskuzi o možnostech aktivity občanů proti této výstavbě:
  • v neděli 18. 4. 2010 v 17 hodin v prostorách na adrese Nám. TGM 9A (velká modrá budova vedle bývalého městského úřadu, nad lékárnou), 1. patro, kancelář č. 3 (v případě dotazů volejte na 604118050).

Žádné komentáře:

Okomentovat