Nechcete v centru Břeclavi hobby market? Co můžete udělat?

* Sledujte tyto stránky a napište sem svůj názor, vyjádření, článek, účastněte se schůzek a plánovaných aktivit

* V současnosti ještě záměr velkoprodejny neprošel procesem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Původní dvě oznámení, proti kterému jsme napsali řadu námitek a podali petici občanů, vzal investor opakovaně zpět. Nyní investor návrh přepracoval a znovu oznámil - dokumentace byla zveřejněna zde. V současnosti je třeba opět tlaku veřejnosti, aby záměr byl řádně odborně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, ovzduší, krajinu, obyvatelstvo, kulturní památky apod., což jinak není automatické! (aktualizováno červen 2011)



pátek 16. dubna 2010

O čem se to vlastně rozhoduje, v jaké je to fázi?

Aby mohl stát v centru města hobby market, musí být splněny 3 předpoklady:

1) Územní plán - tato podmínka je splněna, protože horlivá koaliční většina v čele s Dymem Piškulou přehlasovala menšinu a prosadila změnu územně-plánovací dokumentace ve prospěch plánovaného Hobby marketu

2) Posuzování vlivů na životní prostředí - v této fázi právě jsme, teď teprve byla na úřední desce Krajského úřadu zveřejněna informace o oznámení o záměru. Občané teď mají možnost do 20 dnů (od vyvěšení oznámení 16. 4. 2010) - tedy do 6. 5. 2010 - zaslat na tento úřad svoje vyjádření a připomínky. Krajský úřad pak na základě toho rozhodne, zda se vůbec záměr bude posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. Pokud by nikdo nic proti hobby marketu nenamítal, tak by se žádné posuzování nekonalo.

3) Územní a stavební řízení - zde již stavební úřad (bohužel ten břeclavský pod dohledem starosty) rozhoduje o umístění stavby, řízení se může účastnit i občanské sdružení, nebo dotčení vlastníci nemovitostí. Nejdříve však musí proběhnout předchozí fáze.

Více informací o posuzování vlivů na životní prostředí ve srozumitelné podobě se dozvíte na webu neziskové organizace Arnika:

Dále si můžete stáhnout v pdf srozumitelnou a nepříliš obsáhlou publikaci ze stránek Ekologického právního servisu Od územního plánování po stavební dokumentaci.

2 komentáře:

  1. Text oznámení záměru (investora) - což je podrobný popis zamýšlené stavby doložený grafickými přílohami - najdete pod tímto odkazem: http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=JHM825&file=oznameniDOC
    (Z. Miklín)

    OdpovědětVymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

    OdpovědětVymazat